Frábær árangur á meðal þátttakenda í Jafnvægisvog FKA.

Jafnrétti er ákvörðun

30 fyrirtæki, 5 sveitarfélög og 9 opinberir aðilar hljóta viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar, hreyfiaflsverkefnis FKA.

Á árinu 2020 bættust við 58 nýir þátttakendur í hóp þeirra aðila sem taka þátt í Jafnvægisvoginni.

Frábær árangur á meðal þátttakenda í Jafnvægisvog FKA.

Jafnvægisvogin, hreyfiaflsverkefni Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA), hélt í dag stafrænu ráðstefnuna Jafnrétti er ákvörðun, sem streymt var í beinni útsendingu á vefsíðu RÚV. Þar kynnti Eliza Reid viðurkenningarhafa Jafnvægisvogarinnar, en það eru þeir þátttakendur sem hafa náð að jafna hlutfall kynja í efsta lagi stjórnunar. Á ráðstefnu Jafnvægisvogarinnar árið 2019 hlutu 18 þátttakendur viðurkenningu, en í ár voru viðurkenningarhafar 44 talsins.

Þrjátíu fyrirtæki, fimm sveitarfélög og níu opinberir aðilar hljóta viðurkenningu

Jafnvægisvogin veitti viðurkenningar til 30 fyrirtækja, 5 sveitarfélaga og 9 opinberra aðila úr hópi þeirra 116 aðila sem hafa undirritað viljayfirlýsingu og tóku þátt í könnun um aðgerðir sem gripið var til. Markmið Jafnvægisvogar um 40/60 kynjahlutfall í efsta stjórnendalagi var haft til hliðsjónar við matið. Stór hluti þeirra þátttakenda sem skrifuðu undir viljayfirlýsingu Jafnvægisvogarinnar haustið 2019 hafa náð góðum árangri á þessu sviði og fjölgaði þeim fyrirtækjum sem hafa náð markmiðunum um rúmlega helming á milli ára. Auk þess vekja þátttakendur í Jafnvægisvoginni athygli á jafnréttismálum innan sinna fyrirtækja með ýmsum öðrum hætti.

Aðgengileg og skýr framsetning upplýsinga

Að setja fram lykilmælikvarða á árangri er nauðsynlegt til að tryggja aðhald og góða frammistöðu. Með mælaborði Jafnvægisvogarinnar eru allar helstu opinberar upplýsingar um stöðu stjórnenda í íslensku atvinnulífi og innan hins opinbera gerðar aðgengilegar á einfaldan og skýran hátt.

Bættist í hóp fyrirtækja og sveitarfélag sem sjá sér hag í að vinna með Jafnvægisvoginni

Ljóst er að sveitarfélög og opinberir aðilar sjá hag í því að vinna að jafnréttismálum þegar kemur að æðstu stjórnendum sveitarfélaga og stofnana. Á árinu undirrituðu alls átta sveitarfélög og tólf opinberir aðilar viljayfirlýsingu um að vinna að markmiðum Jafnvægisvogarinnar og bættust þar með í hóp þeirra sem undirrituðu fyrir ári síðan. Þá hafa 38 fyrirtæki einnig undirritað viljayfirlýsingu um að beita sér fyrir auknu kynjajafnvægi innan sinna vébanda og vinna að markmiðum Jafnvægisvogar FKA næstu fimm árin. Segja má að töluverð fjölgun eigi sér stað í hópi þeirra fyrirtækja og opinberra aðila sem sjá sér hag í því að taka þátt í þessu hreyfiaflsverkefni enda eru rannsóknarniðurstöður á eina leið. Fjölbreyttur mannauður hefur jákvæð áhrif á afkomu fyrirtækja sem og starfsánægju og frammistöðu í starfi, stuðlar að betri ákvarðanatöku og aukinni verðmætasköpun þar sem nýsköpun og vöxtur verður frekar í hópi fólks með ólíkar skoðanir og bakgrunn. Fyrirtækin hafa þannig sýnt í verki að þau vilja virkja allan mannauðinn.

Að hreyfiaflsverkefninu standa auk FKA, forsætisráðuneytið, Sjóvá, Deloitte, Pipar\TBWA og Morgunblaðið.

Listi yfir viðurkenningarhafa Jafnvægisvogarinnar 2020:

1912 ehf.

Akureyrarbær

Arion banki

Atmonia

Borgun hf

Coca-Cola European Partners Íslandi

Controlant

Distica

Dómsmálaráðuneytið

Félagsbústaðir

Múlaþing

Framkvæmdasýsla ríkisins

GG verk ehf

Godo

Háskóli Íslands

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

iClean ehf

Inter ehf

Ísafjarðarbær

Isavia Ohf

Íslandsbanki

Ístak hf

Landhelgisgæsla Íslands

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

Lyf og heilsa

Lyfja hf.

Miðbæjarhótel/Center Hotels ehf

Olíuverzlun Íslands ehf

Orka náttúrunnar

Orkuveita Reykjavíkur

Pipar\TBWA

Reykjanesbær

Ríkisútvarpið ohf

Rio Tinto á Íslandi

Samkaup

Sjóvá

Skatturinn

Sveitarfélagið Ölfus

Terra umhverfisþjónusta

Torg ehf

Valitor

Veritas Capital ehf

Vinnupallar ehf

VÍS  Vátryggingafélag Íslands

Vörður tryggingar

Frekari upplýsingar veitir: Hildur Árnadóttir, formaður Jafnvægisvogarráðs, í síma 858 9706 og Thelma Kristín Kvaran verkefnastjóri Jafnvægisvogar FKA, sími 690 7643, jafnvaegisvogin@fka.is